Uluslararası Lisans Öğrenci Başvuruları – 1

Lisans programları yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuracaklar için başvuru ve kayıt tarihleri, taban puanlar, kayıt koşulları ve istenen belgeler için tıklayınız.

BU İLANA BAŞVURU YAPIP YERLEŞEN ÖĞRENCİLER 2023-2024 GÜZ DÖNEMİNDE EĞİTİM ALMAYA BAŞLAYACAKLARDIR!

Ortaöğrenimini (lise) Türkiye'de tamamlayan adayların kılavuzda belirtilen YÖS sınavlarından birisi ile başvuru yapması gerekmektedir. Türkiye'den almış olduğu lise diploma notu ile başvuru yapan adayların başvurusu değerlendirmeye alınmaz. Yurtdışında bulunan ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı olan liselerden mezun olan başvuru sahipleri kılavuzda belirtilen YÖS sınavlarından birisi ile başvuru yapması gerekmektedir.


Suriye’den lise diploması sahipleri adaylar kılavuzda belirtilen YÖS sınavlarından birisi ile başvuru yapması gerekmektedir.


SAT sınav sonucu ile yerleşen öğrencilerin kesin kayıt esnasında sistemden sınav sonuçlarını doğrulamaları gerekmektedir.


Sadece Bursa Teknik Üniversitesi (BURSATÖMER) sertifikası kabul edilmektedir. Lütfen daha fazla bilgi için www.bursatomer.btu.edu.tr  / bursatomer@btu.edu.tr .


BAŞVURUDA GEÇERLİ PASAPORT YÜKLEMEYEN BAŞVURU SAHİPLERİNİN BAŞVURLARI KABUL EDİLMEYECEKTİR.


 


ÖNEMLİ: Elektronik YÖS sonuçları ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.


 


Başvuru Tarihi: 08.03.2023


Online Başvuru Adresi

https://obs.btu.edu.tr/oibs/foa_app/

8 Mart 2023

Başvuruların Alınması

9 Mart 2023

Sonuçların Açıklanması

9 Mart – 17 Mart 2023

Kayıt Tarihi


 


2000 Türk Lirası (TL) tutarındaki Rehberlik, Danışmanlık ve Oryantasyon Ücretinin kaydın kesinleşmesi için ödenmesi gerekmektedir. Ödeme dekontunun yukarıda belirtilen kayıt tarihleri içerisinde Dış İlişkiler Ofisi’ne (intoffice@btu.edu.tr / 0224-300 36 26) gönderilmesi gerekmektedir, aksi takdirde kayıt kesinleşmez ve kabul yazısı alınamaz.


 


Kayıt için ofis öğrenci kabul saatleri: 13:30-16:00


Bu başvuru sonucunda üniversiteye kabul edilen/yerleşen öğrenciler eğitimlerine bu dönem başlayamayacaktır.


 


Online başvuru için tıklayınız:


 


Rehberlik, Danışmanlık ve Oryantasyon Ücreti 2000 TL (Tek defalık iadesi olmayan ücret, dönem harcı değildir! / Açıklama kısmına mutlaka öğrecinin adı-soyadı ve bölümünü ekleyiniz / Havale Edilecektir):


 


Türkiye Ziraat Bankası/Bursa Merkez Şubesi IBAN:


 


TR19 0001 0000 6056 2105 6050 02 numaralı hesaba yatırılacaktır (Havale yapılacaktır, sistemden öğrenci numarası ile ödenemez).


 


SWIFT CODE: TCZBTR2A


 


HARÇ ÜCRETLERİ


 


 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MYO/ ENSTİTÜ

2021-2022, 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLER

 

GÜZ

 

BAHAR

 

TOPLAM

BİRİNCİ ÖĞRETİM

 

ORMAN FAKÜLTESİ

 

6.000,00 TL

 

6.000,00 TL

 

₺12.000,00 TL

 

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

6.000,00 TL

 

6.000,00 TL

 

₺12.000,00 TL

 

MİMARLIK ve TASARIM FAKÜLTESİ

 

6.000,00 TL

 

6.000,00 TL

 

12.000,00 TL

 

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

4.000,00 TL

 

4.000,00 TL

 

8.000,00 TL

 

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

 

7.500,00 TL

 

7.500,00 TL

 

15.000,00 TL

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

 

3.000,00 TL

 

3.000,00 TL

 

6.000,00 TL


* Harç ücretleri her yıl artış göstermektedir.


---------------------------------------------------------------------------------

For information in English regarding the application procedure for International Students to the Bachelor degree Programmes offered by our university please click here.


STUDENT WHO APPLY AND GET ADMISSION WILL START THEIR EDUCATION THE COMING SEMESTER 2023-2024 FALL SEMESTER!


Students who have graduated from a Turkish high school needs to have YÖS score from one of the YÖS exams in the guide in order to apply. Applications made with high school avarage points from Turkish high schools will not be evaluated. Applicants who have graduated from high schools affiliated with the Ministry of Education of Turkey (MEB) are required to apply with one of the YÖS exam result accepted by the university and mentioned in the guidelines.


Students who have graduated from high school in Syria are required to apply with one of the YÖS exam result accepted by the university and mentioned in the guidelines.


 


Only Bursa Technical University (BUSRATÖMER) certificate is accepted. Please visit www.bursatomer.btu.edu.tr / bursatomer@btu.edu.tr for more information.


APPLICATIONS OF STUDENTS WHO DOESN’T UPLOAD/SUBMIT VALID PASSPORT WILL BE REJECTED/WILL NOT BE EVALUATED.


IMPORTANT: Applications made with electronic YÖS results will not be accepted.


Application Date : 08.03.2023


 

Online Application webpage

 

https://obs.btu.edu.tr/oibs/foa_app/

8 March 2023

Application date

9 March 2023

Announcement of accepted students

9 - 17 March 2023

Registration for accepted students


 Payment of the Guidance, Counseling and Orientation Fee of 2000 Turkish Lira (TL) is required before the registration can be finalized. The payment receipt must be sent to the International Relations Office (intoffice@btu.edu.tr / 0224-300 36 26) within the time for registration dates mentioned above, otherwise the registration can’t be finalized and the admission letter can’t be obtained.


 


Office Hours for registration: 13:30-16:00


Students who will be admitted to the university after this application will not be able to start their education this semester.


 


For online aplication please click here.


 


Payment of Guidance, Counseling and Orientation Fee 2000 TL (Onetime non-refundable fee, not semester tuition fee! /Please state students name-surname and department / Money Transfer):


 


Türkiye Ziraat Bankası/Bursa Branch


 


IBAN:TR19 0001 0000 6056 2105 605002  (The payment should be made by transfer, NOT with student number.)


 


SWIFT CODE: TCZBTR2A


 


TUITION FEES:


 


 

FACULTY/ GRADUATE SCHOOL/ SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES

INTERNATIONAL STUDENTS REGISTERED WITHIN 2021-2022 AND 2022-2023 ACADEMIC YEAR **

 

FALL

 

SPRING

 

TOTAL

 

 

FACULTY OF FORESTRY

 

6.000,00 TL

 

     6.000,00 TL

 

12.000,00 TL

 

FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES

 

 

6.000,00 TL

 

    6.000,00 TL

 

12.000,00 TL

 

FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN

 

6.000,00 TL

 

   6.000,00 TL

 

12.000,00 TL

 

FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

 

4.000,00 TL

 

     4.000,00 TL

 

   8.000,00 TL

 

FACULTY OF MARITIME STUDIES

 

7.500,00 TL

 

     7.500,00 TL

 

15.000,00 TL

GRADUATE SCHOOL

 

3.000,00 TL

 

     3.000,00 TL

 

6.000,00 TL


 


 * The tuition fee will be increased every year.


 


 

07 Mart 2023