Uluslararası Öğrenci Yükümlülükleri


Öğrenim görmek üzere Türkiye’ye gelen veya Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu öğrenciler

(1) Türk Kanunlarına göre gerekli işlemleri yapmak ve belgeleri almakla (Yabancı Uyruklu Kimlik Numarası vb.)

(2) Öğrenime başlamadan önce Bursa Valiliği İl Göç İdaresinden ikamet tezkeresi almakla (öğrenim vizesi ile giriş yaptığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde),

(3) İl Göç İdaresi Müdürlüğünden öğrenimi süresince alınmış olan ikamet tezkerelerine istinaden her yıl İl Göç İdaresi Müdürlüğüne Öğrenci Belgesini ibraz etmekle,

(4) Şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirmekle

(5) Öğrenim süresince ikametlerini uzatmak istedikleri takdirde, ikamet tezkerelerinde yazılı müddetin sona ermesinden itibaren 15 gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini belgelemek kaydıyla, mahalli İl Göç İdaresi Müdürlüğünden yenisini almakla

(6) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybetmeleri durumunda ilgili makamlara derhal müracaat ederek 15 gün içinde yenisini almakla

(7) Öğrenim kurumlarını, ikamet adreslerini veya irtibat telefonlarını değiştirmeleri durumunda, bu değişiklikleri 48 saat içinde gerek ayrıldıkları gerekse naklettikleri yerlerin mahalli İl Göç İdaresi Müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdürler.