Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler


 1. Lise diplomasının Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve diploma aslı,
 2. SAT Sonucu ile başvuru yapıp yerleşen adayların kayıtlara kadar College Board’dan orijinal belgelerinin gelmemesi durumunda kayıt esnasında kullanıcı adları ve şifreleri ile SAT College Board resmi sitesinden sınav sonuçlarının teyidini yapmaları istenecektir. Bunu sağlayamayan adayların kayıt hakları iptal edilecektir. -ACT Sonucu ile başvuru yapıp yerleşen adayların kayıt esnasında kullanıcı adları ve şifreleriyle ACT resmi sitesinden sınav sonuçlarının teyidini yapmaları istenecektir. Bunu sağlayamayan adayların kayıt hakları iptal edilecektir. -YÖS Sonucu ile başvuru yapıp yerleşen adayların YÖS Sınavını gerçekleştiren Üniversitenin doğrulama sayfasından kontroller yapılacaktır. Doğrulama sayfası olmayan ya da kayıt tarihlerinde doğrulama sayfası aktif olmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
 3. Lise diplomasının ülkemizdeki liselerden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığından ya da Türkiye Temsilciliğinden alınan “Denklik Belgesi’nin aslı,
 4. Not Durum Belgesinin (Transkript) Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi ve aslı,
 5. Öğretim dili, Kısmen veya Tamamen İngilizce olan bölümler için varsa BTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce Hazırlık sınıfı muafiyet şartlarını sağladığını gösteren belgenin aslı,
 6. Öğretim dili Türkçe veya Kısmen İngilizce olan bölümler için varsa Türkiye’deki Üniversitelere bağlı TÖMER Merkezlerinin veya Yunus Emre Enstitüsü’nün ilgili sınavlarından en az Türkçe B2 dil düzeyine ulaştığını gösteren belgenin aslı,
 7. T.C. uyruklu adayların T.C. Kimlik No beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 8. T.C. uyruklu erkek adayların “Askerlik Durum Beyanı”,
 9. Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçenlerden ve bu durumdaki çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği,
 10. Pasaportun fotokopisi ve incelendikten sonra iade edilmek üzere aslı,
 11. Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,
 12. İkamet Tezkeresinin fotokopisi,( Ülkemizde ikamet etmeyen adaylar, Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden alacakları ikamet tezkeresinin aslı görülerek fotokopisi alınacaktır. İkamet Tezkeresi için ileri bir tarihe randevu almışsa bu randevunun belgesi. İkamet tezkeresi sonrasında temin edilecek olan YU bilgisinin de ikamet tezkeresinden sonraki 1 ay içinde birim öğrenci işlerine teslim edilmesi gerekmektedir.)
 13. Öğrencinin maddi imkanlarının Türkiye’de yükseköğretimlerini sürdürmeye imkan sağladığını gösteren maddi durum belge veya taahhütname.
 14. Türk Dış Temsilciliklerinden alınacak “Öğrenim Vizesi”,
 15. 1 adet vesikalık fotoğraf

 

Kabul edilen adayların Üniversiteye kayıt işlemleri, belirlenen tarihler arasında, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Türkiye dışında bulunan adaylar kayıtlarını çevrimiçi olarak gerçekleştirebilir.

Not: Kayıt için başvuru yapmak üzere Türkiye'ye gelecek olan yabancı uyruklu adayların, T.C. Dış Temsilciliklerince verilen "Öğrenim Meşruhatlı Giriş Vizesini", kabul belgesi gönderilmiş olan adayların ise, Türkiye'de öğrenim yapmak üzere ikamet edebilmelerini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı'nca verilen "Öğrenim Meşruhatlı Vize"yi almaları gerekmektedir.

2000 Türk Lirası (TL) tutarındaki Rehberlik, Danışmanlık ve Oryantasyon Ücretinin kaydın kesinleşmesi için ödenmesi gerekmektedir. Ödeme dekontunun yukarıda belirtilen kayıt tarihleri içerisinde Uluslararası İlişkiler Ofisi Departmanına (intoffice@btu.edu.tr) gönderilmesi gerekmektedir, aksi takdirde kayıt kesinleşmez ve kabul yazısı alınamaz.


EVRAK TESLİM ve KAYIT ADRESİ:

Bursa Teknik Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 Yıldırım / BURSA

E-posta: intoffice@btu.edu.tr Tel : 0224 300 38 24 / 0224 808 11 12