Genel Bilgiler

Dış İlişkiler Ofisi,  Bursa Teknik Üniversitesi’nin uluslararasılaşması, ulusal ve uluslararası eğitim - araştırma kuruluşlarıyla mevcut işbirliğinin sürdürülüp geliştirilmesi, üniversitemiz öğrenci ve akademisyenlerinin uluslararası düzeydeki eğitim programlarına katılımlarının sağlanması amacıyla kurulmuştur.

Bursa Teknik Üniversitesi, ulusal ve uluslararası çerçevede akademik işbirliğinin geliştirilmesine önem vermekte ve bu bağlamda yurtiçi ve yurtdışında bulunan yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği protokolleri imzalayarak üniversitelerarası etkinlikler gerçekleştirmekte, dünyanın dört bir yanında bulunan üniversitelerle yapılan protokoller vasıtasıyla kültürlerarası diyaloğun geliştirilmesi, hayatboyu öğrenme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, öğrenci & akademisyen değişimi vb. etkinlik faaliyetleri düzenlemektedir.