Başvuru ve Kayıt Takvimi

Online Başvuru Adresi

https://obs.btu.edu.tr/oibs/foa_app/

...............

Başvuruların Alınması

...............

Sonuçların Açıklanması

...............

Kayıt Tarihi

 

2000 Türk Lirası (TL) tutarındaki Rehberlik, Danışmanlık ve Oryantasyon Ücretinin kaydın kesinleşmesi için ödenmesi gerekmektedir. Ödeme dekontunun yukarıda belirtilen kayıt tarihleri içerisinde Dış İlişkiler Ofisi’ne (intoffice@btu.edu.tr) gönderilmesi gerekmektedir, aksi takdirde kayıt kesinleşmez ve kabul yazısı alınamaz.