Online Başvuru
  1. Başvuru https://intapply.btu.edu.tr/ internet adresinden online olarak yapılacaktır.
  2. Online başvurular “Online Başvuru Kılavuzu” doğrultusunda yapılmalıdır. (Online başvuru kılavuzuna: http://intoffice.btu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.)
  3. Online başvuru formu büyük harflerle (e-mail adresi hariç) eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
  4. Yüklenen belgelerin ve beyan edilen bilgilerin, eksiksiz ve doğru olmasından adaylar sorumludur.
  5. Sadece başvuru formunu doldurup, istenen belgeleri sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
  6. Başvuruda istenen tüm belgelerin onaylı olması gerekir.
  7. Adaylar en fazla bir diploma programına başvurabilirler.
  8. Aşağıda belirtilen belgeler online başvuru formuna eksiksiz olarak yüklenmelidir.
  9. Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gereken belgeler

 

9.1  Lise Diploması ve Türkçe Tercümesi

Lise diplomasının Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi. (Henüz diplomasını almayan adaylar, liselerinden alacakları, belirli bir tarihte mezun olacaklarını ve olası mezuniyet notlarını gösteren resmi bir belge)

9.2 Not Durum Belgesinin (Transkript)

Lisede alınan dersleri ve notlarını gösteren Not Durum Belgesinin (Transkript) Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve aslı sisteme yüklenir.

9.3.Geçerli Sınav Sonuç Belgesi

Başvuru için kullanılacak olan sınav sonuç belge sisteme yüklenir. Belirtilen sınavların dışında başvuru yapılamaz.

9.4.Pasaport Fotokopisi

Pasaportu olan adaylar, pasaportlarının resimli sayfasını yüklemelidir. Pasaport sayfasının onaylanmış olması gerekmez. Pasaportu olmayan adayların bu konuda bir yükleme yapmasına gerek yoktur.

9.5.Fotoğraf (ön cepheden çekilmiş vesikalık fotoğraf)