Uluslararası Lisans Öğrenci Başvuruları – 9

Uluslararası Lisans Öğrenci Başvuruları –  9

Lisans programları yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuracaklar için başvuru ve kayıt tarihleri, taban puanlar, kayıt koşulları ve istenen belgeler için tıklayınız.



Ortaöğrenimini (lise) Türkiye'de tamamlayan adayların kılavuzda belirtilen YÖS sınavlarından birisi ile başvuru yapması gerekmektedir. Türkiye'den almış olduğu lise diploma notu ile başvuru yapan adayların başvurusu değerlendirmeye alınmaz. Yurtdışında bulunan ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı olan liselerden mezun olan başvuru sahipleri kılavuzda belirtilen YÖS sınavlarından birisi ile başvuru yapması gerekmektedir.

SAT sınav sonucu ile yerleşen öğrencilerin kesin kayıt esnasında sistemden sınav sonuçlarını doğrulamaları gerekmektedir.

Sadece Bursa Teknik Üniversitesi (BURSATÖMER) sertifikası kabul edilmektedir. Lütfen daha fazla bilgi için;


www.bursatomer.btu.edu.tr/


 bursatomer@btu.edu.tr .


     NOT : Bu alım döneminde kayıt yapmaya hak kazanan öğrenciler TÖMER Sertifikalarını teslim ettikleri takdirde dönem derslerine 2023-2024 yılı Bahar döneminde başlayacaklardır.


   NOT : Başvuru sistemi üzerinde yer alan Sonuçlar kısmında  "ASİL YERLEŞTİ" ibaresi bulunan adaylar tercihlerine yerleşmişlerdir. Ancak "DEĞERLENDİRMEYE GÖNDERİLDİ" ibaresi bulunanlar yerleşememiştir.


 Başvurusu kabul edilen ve yerleşen öğrenci adaylarımızın kesin kayıt için;


1-    2.000,00 TL (Rehberlik, Danışmanlık ve Oryantasyon Ücreti)


TL HESABI

 

Türkiye Ziraat Bankası/Bursa Merkez Şubesi

IBAN : TR19 0001 0000 6056 2105 6050 02

SWIFT CODE: TCZBTR2A
IBAN:
 TR19 0001 0000 6056 2105 6050 02  (The payment should be made by transfer, NOT with student number.)



 2-    200,00 Dolar (USD) (BURSATÖMER eğitim ücreti)

Not: Türkiye de yaşayan ve ödemesini TL olarak yapmak isteyen öğrencilerimiz için ödeme yapacağı günün T.C. Merkez Bankası alış kuru temel alınacaktır.


DOLAR(USD)  HESABI

 

Türkiye Ziraat Bankası/Bursa Merkez Şubesi
IBAN : 
TR19 0001 0000 6059 1349 6750 28 numaralı hesaba yatırılacaktır.
SWIFT CODE: TCZBTR2A


IBAN:TR19 0001 0000 6059 1349 6750 28  (The payment should be made by transfer, NOT with student number.)

TL  HESABI

 

Türkiye Ziraat Bankası/Bursa Merkez Şubesi
IBAN : 
TR690001000060591349675001 numaralı hesaba yatırılacaktır.
SWIFT CODE: TCZBTR2A


IBAN:
 TR690001000060591349675001  (The payment should be made by transfer, NOT with student number.)



 Ödedikten sonra kabul mektubu gönderilecektir. Dekontları intoffice@btu.edu.tr  ve bursatomer@btu.edu.tr adresine iletmeleri gerekmektedirAksi takdirde kayıt kesinleşmez ve kabul yazısı alınamaz.


Kayıt için ofis öğrenci kabul saatleri: 13:30-16:00

İletişim: 0224- 300 38 24 / 0224 - 808 11 12

Online başvuru için tıklayınız:


 BAŞVURUDA GEÇERLİ PASAPORT YÜKLEMEYEN BAŞVURU SAHİPLERİNİN BAŞVURLARI KABUL EDİLMEYECEKTİR.


ÖNEMLİ: Elektronik YÖS sonuçları ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.


 Başvuru Tarihi: 17.10.2023 

Online Başvuru Adresi

https://obs.btu.edu.tr/oibs/foa_app/

17 Ekim 2023

Başvuruların Alınması

18 Ekim  2023

Sonuçların Açıklanması

18 – 25 Ekim 2023

Kayıt Tarihi




International Bachelor Students Application:

For information in English regarding the application procedure for International Students to the Bachelor degree Programmes offered by our university please click here.


 Students who have graduated from a Turkish high school needs to have YÖS score from one of the YÖS exams in the guide in order to apply. Applications made with high school avarage points from Turkish high schools will not be evaluated. Applicants who have graduated from high schools affiliated with the Ministry of Education of Turkey (MEB) are required to apply with one of the YÖS exam result accepted by the university and mentioned in the guidelines.


Students who are placed with SAT exam results are required to verify their exam results from the system during final registration.

Only Bursa Technical University (BUSRATÖMER) certificate is accepted. Please visit www.bursatomer.btu.edu.tr / bursatomer@btu.edu.tr for more information.


NOTE: Students who are eligible to enroll in this application period will start their courses in the Spring semester of 2023-2024 if they submit their TÖMER Certificates.


NOTE: Candidates with the phrase "ASIL YERLEŞTİ" in the results section on the application system have been placed in their preferences. However, those with the phrase "SENT TO EVALUATION" could not be placed.


 

For the final registration of our student candidates whose applications are accepted and settled;

1-    2.000,00TL

(Guidance, Counseling and Orientation Fee)


TL Account

 

Türkiye Ziraat Bankası/Bursa Merkez Şubesi

IBAN : TR19 0001 0000 6056 2105 6050 02

SWIFT CODE: TCZBTR2A
IBAN:
 TR19 0001 0000 6056 2105 6050 02  (The payment should be made by transfer, NOT with student number.)



 2-    200,00 Dolar (USD) (BURSATÖMER eğitim ücreti)

Not: Türkiye de yaşayan ve ödemesini TL olarak yapmak isteyen öğrencilerimiz için ödeme yapacağı günün T.C. Merkez Bankası alış kuru temel alınacaktır.


USD Account

 

Türkiye Ziraat Bankası/Bursa Merkez Şubesi
IBAN : 
TR19 0001 0000 6059 1349 6750 28  will be deposited to the account no.
SWIFT CODE: TCZBTR2A


IBAN:TR19 0001 0000 6059 1349 6750 28  (The payment should be made by transfer, NOT with student number.)

TL  Hesabı

 

Türkiye Ziraat Bankası/Bursa Merkez Şubesi
IBAN : 
TR690001000060591349675001 will be deposited to the account no.
SWIFT CODE: TCZBTR2A


IBAN:
 TR690001000060591349675001  (The payment should be made by transfer, NOT with student number.)



 The letter of acceptance will be sent to student after payment. Receipts should be forwarded to intoffice@btu.edu.tr and bursatomer@btu.edu.tr. Otherwise, the registration will not be finalized and the acceptance letter cannot be received.


Office student admission hours for registration: 13:30-16:00

Contact: 0224- 300 38 24 / 0224 - 808 11 12

Click for online application:


 APPLICATIONS OF STUDENTS WHO DOESN’T UPLOAD/SUBMIT VALID PASSPORT WILL BE REJECTED/WILL NOT BE EVALUATED.


IMPORTANT: Applications made with electronic YÖS results will not be accepted.


 

Application Date: 17.10.2023

Online Application webpage

https://obs.btu.edu.tr/oibs/foa_app/

17 October 2023

Application date

18 October 2023

Announcement of accepted students

18-25 October 2023

Registration for accepted students



 

13 Ekim 2023