Uluslararası Lisans Öğrenci Başvuruları – 01/24

Uluslararası Lisans Öğrenci Başvuruları – 01/2024

Lisans programları yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuracaklar için başvuru ve kayıt tarihleri, taban puanlar, kayıt koşulları ve istenen belgeler için tıklayınız.


BU İLANA BAŞVURU YAPIP YERLEŞEN ÖĞRENCİLER 2024-2025 GÜZ DÖNEMİNDE EĞİTİM ALMAYA BAŞLAYACAKLARDIR!

Ortaöğrenimini (lise) Türkiye'de tamamlayan adayların TR-YÖS sınav sonucu ile başvuru yapması gerekmektedir. Türkiye'den almış olduğu lise diploma notu ile başvuru yapan adayların başvurusu değerlendirmeye alınmaz. Yurtdışında bulunan ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı olan liselerden mezun olan başvuru sahiplerinin TR-YÖS sınav sonucu ile başvuru yapması gerekmektedir. İlana yalnızca mezun olmuş öğrenciler başvuru yapabilecektir.

SAT sınav sonucu ile yerleşen öğrencilerin kesin kayıt esnasında sistemden sınav sonuçlarını doğrulamaları gerekmektedir.

Sadece Bursa Teknik Üniversitesi (BURSATÖMER) sertifikası kabul edilmektedir. Lütfen daha fazla bilgi için;

www.bursatomer.btu.edu.tr/

 bursatomer@btu.edu.tr .

     

NOT-1 : İlana yalnızca mezun olmuş öğrenciler başvuru yapabilecektir.

NOT-2 :BU İLANA BAŞVURU YAPIP YERLEŞEN ÖĞRENCİLER 2024-2025 GÜZ DÖNEMİNDE EĞİTİM ALMAYA BAŞLAYACAKLARDIR!

NOT-3 : Başvuru sistemi üzerinde yer alan Sonuçlar kısmında  "ASİL YERLEŞTİ" ibaresi bulunan adaylar tercihlerine yerleşmişlerdir. Ancak "DEĞERLENDİRMEYE GÖNDERİLDİ" ibaresi bulunanlar yerleşememiştir.

NOT : Türkiye’de yasal kalış hakkı bulunmayan yabancıların öğrencilik kayıtları yapılmayacaktır. (İkamet ihlali olanlar)

          

Başvurusu kabul edilen ve yerleşen öğrenci adaylarımızın kesin kayıt için;

1-    2.000,00 TL (Rehberlik, Danışmanlık ve Oryantasyon Ücreti)

TL  HESABI

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

IBAN : TR690001000060591349675001 numaralı hesaba yatırılacaktır.

SWIFT CODE: TCZBTR2A

IBAN: TR690001000060591349675001  (The payment should be made by transfer, NOT with student number.)

 

1-    200,00 Dolar (USD) (BURSATÖMER eğitim ücreti)

Not: Türkiye de yaşayan ve ödemesini TL olarak yapmak isteyen öğrencilerimiz için ödeme yapacağı günün T.C. Merkez Bankası alış kuru temel alınacaktır.

 

DOLAR(USD)  HESABI

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

IBAN : TR19 0001 0000 6059 1349 6750 28 numaralı hesaba yatırılacaktır.
SWIFT CODE: TCZBTR2A

IBAN:TR19 0001 0000 6059 1349 6750 28  (The payment should be made by transfer, NOT with student number.)


Ödedikten sonra kabul mektubu gönderilecektir. Dekontları intoffice@btu.edu.tr  ve bursatomer@btu.edu.tr adresine iletmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt kesinleşmez ve kabul yazısı alınamaz.

Kayıt için ofis öğrenci kabul saatleri: 13:30-16:00

İletişim: 0224- 300 38 24 / 0224 - 808 11 12

Online başvuru için tıklayınız:

 

BAŞVURUDA GEÇERLİ PASAPORT YÜKLEMEYEN BAŞVURU SAHİPLERİNİN BAŞVURLARI KABUL EDİLMEYECEKTİR.

ÖNEMLİ: Elektronik YÖS sonuçları ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Tarihi: 19.02.2024 – 20.02.2024

Online Başvuru Adresi

https://obs.btu.edu.tr/oibs/foa_app/

19-20 Şubat 2024

Başvuruların Alınması

22 Şubat 2024

Sonuçların Açıklanması

23 Şubat – 4 Mart 2024

Kayıt Tarihi

International Bachelor Students Application:

STUDENTS WHO APPLY TO THE APPLICATION AND ARE ACCEPTED FOR REGISTRATION WILL START TO STUDY IN THE 2024-2025 FALL SEMESTER!

For information in English regarding the application procedure for International Students to the Bachelor degree Programmes offered by our university please click here.

Students who have graduated from a Turkish high school needs to have TR-YÖS exam certificate in order to apply. Applications made with high school avarage points from Turkish high schools will not be evaluated. Applicants who have graduated from high schools affiliated with the Ministry of Education of Turkey (MEB) are required to apply with the TR-YÖS exam certificate. Only the graduated students can apply to the announcement.

Students who are placed with SAT exam results are required to verify their exam results from the system during final registration.

Only Bursa Technical University (BUSRATÖMER) certificate is accepted. Please visit www.bursatomer.btu.edu.tr / bursatomer@btu.edu.tr for more information.

NOTE: Only the graduated students can apply to the announcement.STUDENTS WHO APPLY TO THE APPLICATION AND WILL BE ACCEPTED FOR REGISTRATION WILL START TO STUDY IN THE 2024-2025 FALL SEMESTER!

NOTE: Candidates with the phrase "ASIL YERLEŞTİ" in the results section on the application system have been placed in their preferences. However, those with the phrase "SENT TO EVALUATION" could not be placed.

NOTE :The registration of foreign students, who do not have the legal right to stay in Turkiye, will not be possible. (Those with residence violation)

 

For the final registration of our student candidates whose applications are accepted and settled;

 

1-    2.000,00TL
(Guidance, Counseling and Orientation Fee)


TL Account

 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

IBAN : TR690001000060591349675001 numaralı hesaba yatırılacaktır.

SWIFT CODE: TCZBTR2A

 IBAN: TR690001000060591349675001  (The payment should be made by transfer, NOT with student number.)2-   200,00 Dolar (USD) (BURSATÖMER eğitim ücreti)

Not: Türkiye de yaşayan ve ödemesini TL olarak yapmak isteyen öğrencilerimiz için ödeme yapacağı günün T.C. Merkez Bankası alış kuru temel alınacaktır.

     

USD Account

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

IBAN : TR19 0001 0000 6059 1349 6750 28  will be deposited to the account no.
SWIFT CODE: TCZBTR2A

IBAN:TR19 0001 0000 6059 1349 6750 28  (The payment should be made by transfer, NOT with student number.)

TL Account

 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

IBAN : TR690001000060591349675001 will be deposited to the account no.
SWIFT CODE: TCZBTR2A

IBAN: TR690001000060591349675001  (The payment should be made by transfer, NOT with student number.)

 

The letter of acceptance will be sent to student after payment. Receipts should be forwarded to intoffice@btu.edu.tr and bursatomer@btu.edu.tr. Otherwise, the registration will not be finalized and the acceptance letter cannot be received.

Office student admission hours for registration: 13:30-16:00

Contact: 0224- 300 38 24 / 0224 - 808 11 12

Click for online application:

 

APPLICATIONS OF STUDENTS WHO DOESN’T UPLOAD/SUBMIT VALID PASSPORT WILL BE REJECTED/WILL NOT BE EVALUATED.

IMPORTANT: Applications made with electronic YÖS results will not be accepted.

Application Date: 19.02.2024 – 20.02.2024

Online Application webpage

https://obs.btu.edu.tr/oibs/foa_app/

19-20 February 2024

Application date

22 February 2024

Announcement of accepted students

23 February - 4 March

2024

Registration for accepted students

15 Şubat 2024