İkamet Süreci

İSTENEN BELGELER

1.İkamet İzni Başvuru Formu :https://e-ikamet.goc.gov.tr/ikamet/basvuru/ilkbasvuru  (Islak imzalı)

2.Pasaport Veya Pasaport Yerine Geçen Belgenin Fotokopisi : Kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfası, pasaportun giriş-çıkış sayfası, vize bilgilerini gösterir işlem gören sayfaların fotokopileri ve orijinal pasaportu randevu gününde hazır bulundurulur.

3.Öğrenci Belgesi :Aktif durumu gösteren e-devletten alınan barkodlu belge veya ıslak imzalı belge (yeni tarihli)

4.Dört (4) Adet Biyometrik Fotoğraf :E-İkamet başvuru sırasında biyometrik fotoğrafların elektronik ortamda hazır bulunması gerekmektedir.

5.Kalınacak Sürede Yeterli Ve Düzenli Maddi İmkâna Sahip  Olunduğuna Dair Beyan

6.İkamet Kart Bedelinin Ödendiğini Gösterir Belge/Makbuz : https://dijital.gib.gov.tr adresinden veya Vergi Dairelerinden ödeme yapabilirsiniz.

7.Geçerli Sağlık Sigortası :01/01/2024‘tan sonra kayıt olan öğrenci SGK’dan Genel Sağlık Sigorta (GSS) yapmak zorunda.  

8.Yerleşim Yerini Gösterir Belge :

Kendi evinizde kalıyorsanız, tapu fotokopisi; (Uzatma başvurularında “yerleşim yeri belgesi ve fatura” yeterlidir.)

İlk başvuru yapacaklar için; Kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, kira sözleşmenizin noter onaylı örneği, ev sahibinin tapu fotokopisi

Uzatma başvurusu yapacaklar için; Yerleşim yeri belgesi , yerleşim yeri belgesi yoksa ve kira sözleşmesi ile kalıyorsa; kira sözleşmesinin noter onaylı örneği, ev sahibinin tapu fotokopisi ve kendi adına ait elektrik, su ya da doğalgaz faturası/sözleşmesi

•Otel vb. konaklama yerlerinde kalıyorsanız, bu yerlerde kaldığınıza dair belgeler,

•Öğrenci yurtlarında kalıyorsanız, yurtta kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge, İmza yetkilisinin SGK İşe Giriş Bildirgesinin fotokopisi,

•Üçüncü kişinin yanında kalıyorsanız, yanında kalınan kişinin noter onaylı taahhüdü (yanında kalınan kişinin evli olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü)

9.Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) : Uzatma başvurularında alınması zorunludur.